Krant Dagblad van het Noorden abonnement actie
Mijn keuze
Bestelformulier Dagblad van het Noorden
Aanbieding
1 jaar € 34,99 per maand
55% korting
Type abonnement
Tot wederopzegging, na 1 jaar iedere maand opzegbaar.
Extra informatie
Compleet: Dagelijks op papier + digitaal via de app DVHN Krant + PREMIUM.
Dagblad van het Noorden jaarabonnement
Ja,
ik wil een Compleet abonnement (ma-za op papier én digitaal) op Dagblad van het Noorden met korting.
Dit cadeau-abonnement is voor:
Packshot Dagblad van het Noorden jaarabonnement
DVHN Compleet abonnement
 • De krant van Groningen en Drenthe
 • Zes dagen per week de krant in de bus
 • Onbeperkt digitaal toegang tot de krant via de app DVHN Krant
 • Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen op Dvhn.nl
 • Exclusief abonneevoordeel

Voorwaarden

 • Met een compleet abonnement ontvangt u 6 dagen per week de krant in de bus en de hele week digitaal.
 • Met een weekend abonnement ontvangt u op zaterdag de krant en de hele week digitaal.
 • Met een digitaal abonnement ontvangt u de hele week de krant digitaal.

  Looptijd van een abonnement
  Het abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode, na afloop van de eerste overeengekomen periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

  U kunt het abonnement niet beeindigen tijdens deze eerste overeengekomen abonnementsperiode. Daarna kunt u opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een maand.

  Eerste factuur
  Facturering vindt plaats volgens kalendermaand, kwartaal, halfjaar of jaar. De eerste factuur wordt naar rato van de resterende termijn berekend. Het bedrag van de eerste factuur kan daardoor afwijken. Betalingen vinden plaats voor of aan het begin van elke abonnementsperiode. Bij tussentijdse opzegging wordt het te veel betaalde aan de abonnee geretourneerd.

  Abonnement opzeggen zonder opzegtermijn Het abonnement kan zonder inachtneming van een opzegtermijn worden beeindigd door de abonnementhouder en/of de Dagblad van het Noorden ingeval van:

  1. het overlijden van de abonnee; 2. opzegging binnen 14 dagen na datum van ontvangst van het eerste nummer; 3. aantoonbaar onjuiste afspraken zijn gemaakt door derden, die in opdracht van de Dagblad van het Noorden abonnementen werven.

  Indien u opzegt binnen de bedenkperiode van 14 dagen waarin de krant reeds is verstuurd, mag NDC mediagroep het bedrag van de reeds geleverde nummers in mindering brengen op het terug te betalen abonnementsgeld.

  Proef-/-cadeau-of actie-abonnement Het afsluiten van een proef- , cadeau-, of actie-abonnement is niet mogelijk binnen twee maanden na beeindiging van een abonnement op hetzelfde adres. U kunt maximaal drie jaar profiteren van een actie-abonnement. Bezorging is niet mogelijk buiten het verspreidingsgebied.

  Vakantieservice Voor proef- en cadeau-abonnementen geldt geen vakantieservice. Wel is het mogelijk om de krant te lezen via de app. Voor de actie-abonnementen geldt eveneens geen vakantieservice. Wel kan de krant via de app worden gelezen, of bij buren/vrienden worden bezorgd in het verspreidingsgebied (niet via de post). Ook bestaat de mogelijkheid om de Dagblad van het Noorden te bezorgen bij het Ronald Mc Donald Huis.

  Bezorging Op erkende feestdagen is NDC mediagroep gerechtigd om de Dagblad van het Noorden niet, of in aangepaste vorm, te laten verschijnen.

  Verspreidingsgebied Het verspreidingsgebied van de Dagblad van het Noorden beslaat de provincie Friesland. Bij abonnementen buiten ons verspreidingsgebied worden portokosten in rekening gebracht en ontvangt u de krant minimaal een dag later. Op maandag vindt geen postbezorging plaats. Bezorging van proefabonnementen is niet mogelijk buiten het verspreidingsgebied.

  Prijsaanpassingen De Dagblad van het Noorden behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen. Indien de abonnee het niet eens is met deze prijsaanpassing heeft hij het recht het abonnement te beeindigen met een opzegtermijn van een maand.

  Opname in adressenbestand NDC mediagroep NDC mediagroep, uitgever van de Dagblad van het Noorden, registreert uw gegevens om de krant bij u te kunnen bezorgen en voor de verdere uitvoering van de abonnementsovereenkomst.

  Uw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand en kunnen door NDC mediagroep en aan haar verbonden ondernemingen eveneens gebruikt worden u te voorzien van informatie en aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op toezending van informatie en aanbiedingen, dan kunt u dit kenbaar maken door het sturen van een e-mail aan: contact@lc.nl of per post aan: Dagblad van het Noorden, KlantenContactCentrum, Antwoordnummer 37, 9700 VB Groningen.

  NDC mediagroep houdt zich voor deze bepaling aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Privacy-Statement.

  Digitale uitgave De inloggegevens die u toegang geven tot een digitale uitgave van de Dagblad van het Noorden zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens op enigerlei wijze commercieel te exploiteren of structureel in gebruik te geven aan derden, NDC mediagroep is hierbij niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van uw account door derden.

  U mag de betreffende digitale uitgave slechts voor eigen gebruik raadplegen, downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de digitale uitgave op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.

  Indien NDC mediagroep aanwijzingen heeft dat Abonnee de hiervoor genoemde verboden overtreedt, is NDC mediagroep gerechtigd om het account waarmee toegang mogelijk is tot de digitale uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden. En onverminderd het recht van NDC mediagroep om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief de gemaakte kosten) op u te verhalen.

Recente edities van de krant Dagblad van het Noorden

 • Huidig nummer: DVHN #16, verschenen op woensdag 19 januari 2022
 • Volgend nummer: DVHN #17, verschijnt op donderdag 20 januari 2022

Deze overeenkomst gaat u aan met NDC Mediagroep B.V., de uitgever van het Dagblad van het Noorden. Hierop is het herroepingsrecht van toepassing. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Klantenservice: DvhN Lezersservice - E-mail: contact@dvhn.nl - Telefoon: 088 - 800 2000

Lezers geven hun mening over het Dagblad van het Noorden

 • Het ochtend ritueel: opstaan, ontbijten, douchen, aankleden... lees verder »

Wilt u ook uw mening kwijt over het Dagblad van het Noorden? Plaats dan hier uw recensie.

Aanvraagformulier abonnement op de krant het DVHN, i.s.m. NDC Mediagroep B.V. en De Bladen.

KvK nummer: 02080053, BTW nummer: NL817901176B01 | Contact | Privacy | Algemene voorwaarden | Site map
 
Service | E-mail: | Nieuws