Dagblad Leeuwarder Courant abonnement acties
Mijn keuze
 
Bestelformulier Leeuwarder Courant
Aanbieding
1 jaar € 34,99 per maand
55% korting
Type abonnement
Tot wederopzegging, na 1 jaar iedere maand opzegbaar.
Extra informatie
Compleet: dagelijks op papier + digitaal lezen via de app LC Krant incl. PREMIUM.
Leeuwarder Courant jaarabonnement
Ja,
ik wil een Compleet abonnement op de Leeuwarder Courant en lees dagelijks LC op papier en digitaal!
Dit cadeau-abonnement is voor:
Packshot Leeuwarder Courant jaarabonnement
Leeuwarder Courant Compleet
 • De krante fan Frysl├ón
 • Zes dagen per week de krant in de bus
 • Onbeperkt digitaal toegang tot de krant via de app LC Krant
 • Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen op lc.nl

Voorwaarden

 • Met een compleet abonnement ontvangt u 6 dagen per week de krant in de bus en de hele week digitaal.
 • Met een weekend abonnement ontvangt u op zaterdag de krant en de hele week digitaal.
 • Met een digitaal abonnement ontvangt u de hele week de krant digitaal.  Looptijd van een abonnement
  Het abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode, na afloop van de eerste overeengekomen periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

  U kunt het abonnement niet beeindigen tijdens deze eerste overeengekomen abonnementsperiode. Daarna kunt u opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een maand.

  Eerste factuur
  Facturering vindt plaats volgens kalendermaand, kwartaal, halfjaar of jaar. De eerste factuur wordt naar rato van de resterende termijn berekend. Het bedrag van de eerste factuur kan daardoor afwijken. Betalingen vinden plaats voor of aan het begin van elke abonnementsperiode. Bij tussentijdse opzegging wordt het te veel betaalde aan de abonnee geretourneerd.

  Abonnement opzeggen zonder opzegtermijn Het abonnement kan zonder inachtneming van een opzegtermijn worden beeindigd door de abonnementhouder en/of de Leeuwarder Courant ingeval van:

  1. het overlijden van de abonnee; 2. opzegging binnen 14 dagen na datum van ontvangst van het eerste nummer; 3. aantoonbaar onjuiste afspraken zijn gemaakt door derden, die in opdracht van de Leeuwarder Courant abonnementen werven.

  Indien u opzegt binnen de bedenkperiode van 14 dagen waarin de krant reeds is verstuurd, mag NDC mediagroep het bedrag van de reeds geleverde nummers in mindering brengen op het terug te betalen abonnementsgeld.

  Proef-/-cadeau-of actie-abonnement Het afsluiten van een proef- , cadeau-, of actie-abonnement is niet mogelijk binnen twee maanden na beeindiging van een abonnement op hetzelfde adres. U kunt maximaal drie jaar profiteren van een actie-abonnement. Bezorging is niet mogelijk buiten het verspreidingsgebied.

  Vakantieservice Voor proef- en cadeau-abonnementen geldt geen vakantieservice. Wel is het mogelijk om de krant te lezen via de app. Voor de actie-abonnementen geldt eveneens geen vakantieservice. Wel kan de krant via de app worden gelezen, of bij buren/vrienden worden bezorgd in het verspreidingsgebied (niet via de post). Ook bestaat de mogelijkheid om de Leeuwarder Courant te bezorgen bij het Ronald Mc Donald Huis.

  Bezorging Op erkende feestdagen is NDC mediagroep gerechtigd om de Leeuwarder Courant niet, of in aangepaste vorm, te laten verschijnen.

  Verspreidingsgebied Het verspreidingsgebied van de Leeuwarder Courant beslaat de provincie Friesland. Bij abonnementen buiten ons verspreidingsgebied worden portokosten in rekening gebracht en ontvangt u de krant minimaal een dag later. Op maandag vindt geen postbezorging plaats. Bezorging van proefabonnementen is niet mogelijk buiten het verspreidingsgebied.

  Prijsaanpassingen De Leeuwarder Courant behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen. Indien de abonnee het niet eens is met deze prijsaanpassing heeft hij het recht het abonnement te beeindigen met een opzegtermijn van een maand.

  Opname in adressenbestand NDC mediagroep NDC mediagroep, uitgever van de Leeuwarder Courant, registreert uw gegevens om de krant bij u te kunnen bezorgen en voor de verdere uitvoering van de abonnementsovereenkomst.

  Uw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand en kunnen door NDC mediagroep en aan haar verbonden ondernemingen eveneens gebruikt worden u te voorzien van informatie en aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op toezending van informatie en aanbiedingen, dan kunt u dit kenbaar maken door het sturen van een e-mail aan: contact@lc.nl of per post aan: Leeuwarder Courant, KlantenContactCentrum, Antwoordnummer 37, 9700 VB Groningen.

  NDC mediagroep houdt zich voor deze bepaling aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Privacy-Statement.

  Digitale uitgave De inloggegevens die u toegang geven tot een digitale uitgave van de Leeuwarder Courant zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens op enigerlei wijze commercieel te exploiteren of structureel in gebruik te geven aan derden, NDC mediagroep is hierbij niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van uw account door derden.

  U mag de betreffende digitale uitgave slechts voor eigen gebruik raadplegen, downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de digitale uitgave op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.

  Indien NDC mediagroep aanwijzingen heeft dat Abonnee de hiervoor genoemde verboden overtreedt, is NDC mediagroep gerechtigd om het account waarmee toegang mogelijk is tot de digitale uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden. En onverminderd het recht van NDC mediagroep om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief de gemaakte kosten) op u te verhalen.

Recente edities van het dagblad Leeuwarder Courant

 • Huidig nummer: LC #14, verschenen op maandag 17 januari 2022
 • Volgend nummer: LC #15, verschijnt op dinsdag 18 januari 2022

Deze overeenkomst gaat u aan met NDC Mediagroep B.V., de uitgever van de Leeuwarder Courant. Hierop is het herroepingsrecht van toepassing. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Klantenservice: Leeuwarder Courant Lezersservice - E-mail: contact@lc.nl - Telefoon: 088 - 800 2008

KvK nummer: 02080053, BTW nummer: NL817901176B01 | Contact | Privacy | Algemene voorwaarden
 
Service | E-mail: | Nieuws